Pravila OBLAČENJA

Dužni ste da se oblačite u skladu sa karakterom kojeg RP-ate, ili u zavisnosti za koji vid RP-a se spremate.


Pravila korištenja IG VOICE

Pošto su naselja poput Valentine jako mala, dužni ste da, ukoliko pričate sa samo jednom osobom, koristite TIHO pričanje ili NORMALNO. Razlog toga je što se mnogo glasova čuje na tako maloj površini i može doći do problema. 


Pravila nošenja ORUŽIJA

Što ste tiče nošenja oružija, u gradovima je DOZVOLJENO, ali ih ne smete koristiti ili uperivati u ostale igrače.