Pravila PLJAČKI

Pljačke PRODAVNICE se mogu odraditi na dva načina: 

1. Pljačka sa Taocom - možete tražiti uslove od šerifa kako bi na neki način olakšali sebi pljačku. 

2. Otvorena pucnjava (OPENFIRE)

Posle uspešne pljačke ili ako uspete da pobegnete šerifima, ne smete ulaziti u grad najmanje 30min. (Morate RP-at da je uzbuna u gradu i da su Šerifi obavestili druge lokalne kolege da je bila pljačka i da traže lica)

Posle pljačke ne morate da čekate šerife, možete odmah pobeći.

Bilo bi poželjno da, ukoliko uspešno izvršite pljačku, promenite odelo, jer Šerif može na osnovu odeće da vas pretraži ili privede na saslušavanje.


Za svaku pljačku Prodavnica/Fabrika potrebno je:

Pljačkaša – od 2 do 5

Šerifa – od 3 do 6


Pljačka VOZA je OPEN-FIRE i za nju je potrebno:

Pljačkaša – od 3 do 5

Šerifa – od 3 do 6


Pravila za TAOCE

Da bi osobu uhvatili za taoca, važno je ispratiti osobu kada je van grada i kada to najmanje očekuje. 

Zabranjeno je koristiti lažne taoce ili na bilo koji način potkupiti nekoga da vam bude taoc.

Ukoliko baš vi budete taoc, pazite da ispoštujete sva pravila RP-a a posebno pravilo FearRP!

Šerifi su dužni da zaštite taoca i da obezbede sigurnost taocu.

Dozvoljeno je imati samo jednog taoca za pljačke i taj jedan taoc daje vam DVA USLOVA, pametno ih iskoristite i ne tražite nemoguće stvari.


Pravila SAFE-ZONE

Safe-zone su svi gradovi na serveru i samim tim svi objekti u gradu. Zabranjen je svaki vid pucanja u stanici šerifa, bolnici, kafani ili bilo koji drugi otvoreni enterijer koji se nalazi u gradu.