Pravila poštovanja Šerifa

Šerif predstavlja zakon na serveru i dužni ste u bilo kojem slučaju na njegov zahtev da mu date dokumente(ili možete da pobegnete ali znajte da ćete snositi posljedice). 

U slučaju da vas Šerif veže i RP-a kako traži dokumente, preko /me /do ste dužni da mu ih date (zabranjeno je odbijati dati LIČNU ili RP-at, kako vam je ispala jer samim tim vi kršite pravila RP-a)

Niste dužni nazivati Šerifa gospodine ili mu persirati.

Dužni ste da, kada vas Šerif uhapsi i počne RP-at da vam oduzima oružije i ostale predmete, prihvatite taj RP (ne smete RP-at da nemate oružije kod sebe).

Kada Šerif želi da vas pošalje u JAIL, dužni ste da mu predate oružije, kako vam oružije ne bi nestalo (oružije će vam biti vraćeno nakon odražene kazne). 

Šerif sme da vas izvede da odradite društveno korisni rad I da na taj način odslužite vašu kaznu.


Pravila poštovanja DOKTORA

Dužni ste poštovati RP doktora u slučaju kada vas podigne na licu mesta ili prebaci do bolnice. Morate RP-at povrede pred njim i preko /me /do uputiti ga na vaše povrede ili jednostavno mu reći gdje vas boli.